HOLOS


Terapia uzależnień

 

Gabinet terapii  uzależnień 

i rozwiązywania sytuacji kryzysowych

 

 

 

MAREK OLEŚ - mgr filozofii

certyfikowany  specjalista terapii uzależnień

nr certyfikatu SP/0242/2007

-

 

 

 

 

Mam ponad 25-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od różnych substancji psychoaktywnych; narkotyków,  dopalaczy,  alkoholu,  a  także od  uzależnień behawioralnych.

-Jestem współzałożycielem merytorycznym społeczności terapeutycznej  w ośrodku rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych w Gliwicach  i byłem jej wieloletnim  liderem

-Prowadziłem szkolenia dla kadr ośrodków rehabilitacyjnych z Rosji, Ukrainy i Litwy w ramach Federacji Społeczności Terapeutycznych Europy Centralnej i Wschodniej                                                                                                                        - Realizuję  programy przeciwdziałania uzależnieniom finansowane z funduszu europejskiego w  ramach EFS w Sosnowcu i Kędzierzynie-Koźlu

- Przez kilka lat pełniłem funkcję konsultanta ds. uzależnień w MOPS w Kędzierzynie-Koźlu

- Prowadziłem szkolenia kompetencyjne dla grup zawodowych mających kontakt z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem i wykluczeniem społecznym  w Opolu, Pyskowicach  i Kędzierzynie –Koźlu.

Od ponad 10 lat  jestem realizatorem Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom,  w tym   programów zlecanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.